Update ontwikkeling testversie Copyclear

Sinds Copyclear werd opgestart in januari dit jaar is er veel gebeurd. Tijd dus voor een update waarin we uit de doeken doen wat we hebben gedaan, waar we nu mee bezig zijn en wat we in 2017 willen gaan doen.

Voortraject en financiering

Het voorjaar gebruikten we om te onderzoeken hoe we een Proof of Concept (PoC), -een eerste testversie- van Copyclear konden financieren. Dankzij bijdragen van het SIDN fonds en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie kon Hanno in september aan de slag met de ontwikkeling van de PoC.
Parallel aan het financieringstraject hebben we onderzocht of en hoe we gegevens van makers en de auteursrechtelijke status van hun werk op een goede manier konden toevoegen aan Wikidata, de database van Wikipedia. De start voor dit traject maakten we op de hack-a-thon van Wikimania onder de kundige begeleiding van Sandra Fauconnier (zie een impressie hieronder). Door gegevens via Wikidata beschikbaar te maken, willen we ervoor zorgen dat iedereen deze kan gebruiken.

 

Aan het werk op de hack-a-thon van Wikimania
Aan het werk op de hack-a-thon van Wikimania, onder de kundige Wikidata begeleiding van Sandra Fauconnier
Foto van Niccolò Caranti (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

 

De testversie

Op dit moment kan de PoC van Copyclear zowel gegevens van Wikidata als gegevens uit de RKD artists database van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie automatisch uitlezen. Deze data wordt dan vergeleken met de gegevens in de database die we onderzoeken. Als er verschillen zijn in de gegevens, geeft het systeem een seintje. Hierdoor kan je als gebruiker makkelijk zien of bijvoorbeeld een sterfdatum in jouw database niet hetzelfde is als de sterfdatum bij het RKD of Wikidata. Indien je dit wil kan je gegeven dan aanpassen. We hebben ervoor gekozen om de RKD artists database ook toe te voegen omdat bleek dat deze nog niet in het geheel aan Wikidata is toegevoegd en toch een gezaghebbende bron is voor de biografische gegevens van Nederlandse kunstenaars.

Op basis van de verzamelde data, geeft Copyclear een schatting van de publiek domein datum. Deze is gebaseerd op de sterfdata uit Wikidata en RKD Artists databases. Als er voor een maker geen sterfdatum bekend is, baseert Copyclear de schatting van de publiek domein datum op de werkzame periode van de artiest zoals deze is terug te vinden in de werken die in het systeem aanwezig zijn. Hierdoor is snel aan te geven of een werk zich in het publiek domein bevindt of niet, en zo niet, wanneer dat dan wel zo is.

flow chart data copyclear
Deze flow chart laat zien hoe de PoC data verzamelt

 

Wat verder?

Het Rijksmuseum en Museum Boijmans Van Beuningen werken mee aan onze gebruikerstesten. Hier willen we de proefversie gaan testen op gebruiksvriendelijkheid, fouten en onduidelijkheden. Met de uiteindelijke PoC willen we onderzoeken of er in de verschillende databases van Collectieve Beheersorganisaties publiek domein werk is terug te vinden. De definitieve Proof of Concept is naar onze verwachting in februari klaar.

Ook willen we volgend jaar in overleg met de culturele instellingen bekijken hoe we hun proces van het vrijwaren van auteursrechtelijk beschermd materiaal verder kunnen automatiseren, bv. door het automatisch versturen van reminders naar rechthebbenden. Daar willen we ons na de ontwikkeling van de proefversie op richten.

We zijn benieuwd wat jullie van onze tool en ideeën vinden en horen graag jullie suggesties. We zijn te bereiken via e-mail (hanno@copyclear.nl of michelle@copyclear.nl).