Uw collectie zorgvuldig online met de auteursrechtenscan van CopyClear

Met de auteursrechtenscan van CopyClear krijgt u  inzicht in de auteursrechtelijke status van uw volledige collectie waardoor uw instelling verantwoord en zorgvuldig de collectie online kan plaatsen.

Zo werkt het

CopyClear neemt via geautomatiseerde tools alle werken door, voorziet deze van auteursrechtelijke informatie en groepeert deze vervolgens in overzichtelijke categorien.

Dankzij deze analyse weet u welk deel van de collectie direct getoond kan worden, voor welke deel het nodig is een contract af te sluiten met een auteursrechtenorganisatie en welke makers individueel benaderd dienen te worden. Bovendien krijgt u een kosten- en tijdinschatting om uw volledige collectie online zichtbaar te maken naar keuze uitgevoerd door eigen medewerkers of door externen. 

Tot slot wordt helder welke werken binnenkort publiek domein zijn en bovendien krijgt u kerngegevens van de kunstenaars met informatie zoals die in andere musea en in online databases te vinden zijn. Door deze aanpak is het voor medewerkers makkelijker om de betreffende kunstenaars te benaderen en te weten of er mogelijk onterecht auteursrechtelijk beschermd materiaal op de website te vinden is. Tot slot wordt uw collectie beter indexeerbaar gemaakt voor Google, Wikipedia en andere systemen zodat uw digitale bereik vergroot wordt.

Door de koppelingen met de verschillende databases biedt CopyClear actuele informatie, en heeft u de mogelijkheid om uw collectie te koppelen met RKD, Wikipedia en gespecialisserde instellingen. De data is vrij exporteerbaar en daardoor ook te importeren in uw collectiedatabase.

Resultaten

Wat levert de auteursrechtenscan uw instelling op? 

 • Percentage werken dat direct online te plaatsen is
 • Kostenberekening auteursrechtenafdracht
 • Overzicht van objecten van makers die aangesloten zijn bij een auteursrechtenorganisatie
 • Risico-analyse verweesde werken
 • Overzicht van objecten die in de komende vijf jaar publiek domein worden
 • Kostenberekening online plaatsing resterende werken
 • Diagrammen over dee auteursrechtelijke status
 • Overzicht van alle kunstenaars met link naar Wikidata en zo mogelijk geboorte- en sterfdatum, vertegenwoordiger, website, RKD, artikel op Wikipedia en diverse andere identificatiecodes

Wat zijn de eerste ervaringen?

CopyClear heeft voor de opzet gesprekken gevoerd met de Rijksdienst voor Cultureel Ergoed, Museumvereniging, Rijksmuseum, Van Abbemuseum, Gemeentemuseum Den Haag, Nationaal Archief, Wikimedia, Eye Filminstituut, IISG en Boymans van Beuningen. Met de hieruit gekomen wensen en suggesties is CopyClear ontwikkeld ondersteund door het Fonds voor de Creatieve Industrie en het SIDN-fonds.

CopyClear is getest met datasets van meer dan 200.000 kunstenaars uit zowel Nederland als het buitenland in verschillende naamvarianten. In totaal controleert CopyClear uit datasets met meer dan een miljoen kunstenaars.

Met Boijmans van Beuningen in Rotterdam en met Tate in Londen hebben we vervolgens de collectie doorgenomen en hun feedback gebruikt om het systeem verder te verfijnen.  Bij Boymans heeft CopyClear 98,3% van de de werken een auteursrechtelijke status kunnen geven. Bij Tate kwamen uit de scan 50 kunstenaars naar boven waarvan tot dan toe de werken niet getoond werden en komende tijd online worden gezet.

Voorwaarden

 • Uw foto- of kunstcollectie omvat maximaal 200.000 objecten
 • CopyClear adviseert over minimaal 80% van de werken een auteursrechtelijke status
 • CopyClear kan ook het restende deel ophelderen, vraag naar de mogelijkheden

Scan aanvragen

Geinteresseerd? Vraag nu een offerte aan.


Wilt u meer weten? We komen met alle plezier bij u langs om er meer over te vertellen. Mail of bel voor een afspraak Michelle van Lanschot info@copyclear.nl 06- 42 15 44 79.