Wikidata als auteursrechtenhub

In 2018 zijn we begonnen Wikidata geschikt te maken als auteursrechtenhub. Het idee is dat informatie over auteursrechten van vervaardigers en werken in Wikidata opgeslagen worden waardoor deze informatie voor iedereen wereldwijd en zonder beperkende voorwaarden toegankelijk is.

Om informatie bij personen te kunnen opslaan zijn zijn zogenaamde 'properties' van belang die door de Wikidata-gemeenschap moeten worden goedgekeurd. Zo hebben we eerder properties aangevraagd en toegekend gekregen voor publiek domeindatum, auteursrechthebbende, en identifiers van verschillende auteursrechtenorganisaties. Ook auteursrechtelijke status is toegevoegd aan de verzameling waarvoor we de status auteursrechtelijk beschermd hebben aangemaakt.

Op verschillende ingewikkelde auteursrechtelijke zaken testen we of we met deze gereedschappen de werkelijke auteursrechtelijke situatie goed kunnen modelleren, rekening houdend met wijzigende en per land verschillende wetgeving. Een bekend complex auteursrechtelijk voorbeeld zijn de dagboeken van Anne Frank. Hiervan hebben we inmiddels van ieder manuscript en iedere uitgegeven versie van het dagboek aparte items gemaakt en die voorzien van auteursrechtelijke informatie. Samen met de Wikidata-gemeenschap lukt het ons dit van de juiste en soms tegenstrijdige informatie te voorzien zoals bijvoorbeeld Het Achterhuis, de oorspronkelijke uitgave uit 1947.

Wetsartikelen

Ons doel is ook om vaststellingen rond de auteursrechtelijke status te voorzien van een rechtsgrondslag. Hiervoor maken we verschillende wetsartikelen van de Nederlandse auteurswet uit 1912 aan, zoals artikel 37 dat de duur vaststelt op 70 jaar na overlijden van de vervaardiger. Op zijn beurt is deze wetgeving gebaseerd op de internationale Berner Conventie voor het auteursrecht uit 1886. Ook hiervan willen we de verschillende wetsartikelen aanmaken zodat we ook verschillende nationale wetgevingen kunnen koppelen.

Nieuwe properties

Afgelopen maand hebben we twee properties succesvol weten toe te voegen: auteursrechtvertegenwoordiger en werken in collectie.

Auteursrechtvertegenwoordiger is een eigenschap die toe te kennen is aan een vervaardiger. Hierin kan een collectieve beheerorganisatie worden opgenomen, erfgenamen, een stichting of een bv zoalsĀ M.C. Escher Company B.V. in het geval van bijvoorbeeld M.C. Escher, of auteursrechtexperts die namens een fotograaf optreden. Het maakt het snel inzichtelijk bij wie je terecht kunt als je de werken op internet of boekvorm wilt hergebruiken.

Werken in collectie is een andere belangrijke eigenschap. Deze hebben we geintroduceerd om te kunnen achterhalen welke erfgoedinstellingen werken van de vervaardiger in de collectie hebben. Erfgoedinstellingen die werken van een vervaardiger in de collectie hebben, hebben mogelijk contact met deze vervaardiger en dit kan diligent search daardoor vereenvoudigen.